Naturobservationer fra ind- og udland

 

 
Aktuelle fugleobservationer fra Bornholm via Dofbasen

Bemærkelsesværdige obs sorteret efter Lokalitet - Bemærkelsesværdige obs sorteret efter Art
Alle obs sorteret efter Lokalitet - Alle obs sorteret efter Art
Sjældne obs sidste 30 dage inkl. Ertholmene - Sjældne obs 2018 excl. Ertholmene - Artsliste 2018 excl. Ertholmene11/06-2018 Bedegadevej: Agerhøne 1 rst.
Klaus Hermansen
Vallehus: Bramgåsepar med 4 gæslinger i søen ved Vallehus i går, men selv om faren passede godt på, er der kun to tilbage i dag.
Helle Larsen


Bramgås, Vallehus d. 10-11/06-2018 - Helle Larsen

 

07/06-2018 Ølene (eftermiddag): Bl.a. Trane 1 par med 1 pull.
Anette Sonne
"Det sorte tårn", Ølene (14.20-16.00): Hvepsevåge 1 rst., Rørhøg 3 hanner + 2 hunner, Duehøg 1 hun of., Lærkefalk 4 fou.
Steen E. Jensen


Lærkefalk, Ølene d. 07/06-2018 - Steen E. Jensen

 

06/06-2018 Vallensgård Mose (12.50-13.35): Hvid Stork 1 rst. (var kort oppe at flyve en enkelt gang, ellers usynlig, Rød Glente 2 of., Rørhøg 1 han fou., Musvåge 3 of., Huldue 3-5 of.
Steen E. Jensen


Hvid Stork, dog ikke dagens observerede, men en af de utallige mange Hvide Storke, vi mødte på vores nylige tur til det østlige Polen. Bialy Grad, Biebrza d. 20/05-2018 - Steen E. Jensen


Gammel Musvåge, Vallensgård Mose d. 06/06-2018 - Steen E. Jensen


Gammel hun Tårnfalk, Ølene d. 05/06-2018 - Steen E. Jensen


Guldsmed sp., Ølene d. 05/06-2018 - Steen E. Jensen

 

04/06-2018 Paradisbakkerne (blå rute - 7 km): Bl.a. Trane 1 juv. rst. (var tilsyneladende alene, men fuld flyvedygtig), Stor Flagspætte 2 huller med skrigende unger, Skovsanger 9 sy., Rødrygget Tornskade 1 han rst.
Winnie H. Jensen og Steen E. Jensen


Grønirisk, Frederiks Stenbrud d. 03/06-2018 - Steen E. Jensen


Blåvinget Vandpragtnymfe i parring, Frederiks Stenbrud d. 03/06-2018 - Steen E. Jensen

 

03/06-2018 Frederiks Stenbrud (08.40-09.25): Knopsvane 1 par med rede, Knarand 1 par, Gråand 1 hun med 10 pull., Tårnfalk 1 rst., Sølvmåge 1 ynglepar, Nattergal 3 sy., Rørsanger 3 sy., Gulbug 1 sy.
Dueodde: Karmindompap 2 sangduellerende ved campingpladsen (den ene 2k, den anden ikke set) + 1 sy. ca. 500 m sydvest for campingpladsen
Winnie Horst Jensen og Steen E. Jensen


Sangdrossel med føde til ungerne, Ekkodalen d. 02/06-2018 - Steen E. Jensen


Ventilerende Ravn i modlys, Frederiks Stenbrud d. 03/06-2018 - Steen E. Jensen

 

02/06-2018 Røbrovej: Vendehals 1 rst.
Anette Sonne
Nexø Havn: Husrødstjert 1 sy. kl. 21.00
Paradisbakkerne: Natravn 1 sy. (hørt fra Oksemyrevej)
Bastemose (et hurtigt kig i formiddags): Hvepsevåge 1 th., Lærkefalk 1 fou., Sivsanger 1 sy., Rørsanger 3 sy.
Steen E. Jensen


Vandrefalk hun fotograferet fra turbåden Thor, Helligdomsklipperne d. 24/05-2018 - Erik Biering

 

29/05-2018 Matriklen, Stenløsevej: Duehøg 1 hun slår due, Rødstjert 1 han med føde til ungerne i kassen, Grå Fluesnapper 1 fou., Stillits 1 par med unger, Dompap 1 han fou.
Klaus Hermansen


25/05-2018 Ølene: Sølvhejre 2, Fiskeørn 1, Aftenfalk 1 han, Trane 1 of.
Anette Sonne,Berit Bruun, Jørn Bruun, Kirsten Laursen, Henrik Baark, Arne Møller
Nordtårnet, Ølene: Karmindompap 1 sy.
Erik Biering


23/05-2018 Rømersvej, Ølene: Karmindompap 1 sy.
Erik Biering


09/05-2018 Bastemose (09.15-10.05): Rørdrum 1 ivrigt paukende nu lige vest for tårnet, Vandrikse 1 ka., Rørhøg 2 hanner, Lærkefalk 3 fou., Trane 1 par (kunne ikke se nogen pull. for vegetationen + 1 par of., Gøg 1 sy.
Askelundsvej, Listed: Grå Fluesnapper 1 fou.
Steen E. Jensen


Løvsanger, Frenne Odde d. 09/05-2018 - Steen E. Jensen


Nattergal, Frenne Odde d. 09/05-2018 - Steen E. Jensen

 

08/05-2018 Bastemose (10.15-11.45: Rørdrum 1 hørt to gange, Rørhøg 2 par, Lærkefalk 5, Vandrikse 2, Trane 1 par med 2 små pull + 5 ad. rst., Gøg 1, Stor Flagspætte 1, Lille Flagspætte 1, Nattergal 2, Munk 2, Rørspurv 4.
Anette Sonne og Arne Møller
Rømersvej, Ølene (19.00-21.30): Sølvhejre 2 rst, Havørn 2 ad. rst., Skovsneppe 2 territoriehævdende - men ingen Plettet Rørvagtel
Nexø Sydstrand: Pirol 1 sy. kl. 09.34- Fuglen sad lige bage ved fugletårnet, men det lykkedes os aldrig at se den.
Salthammer: Sangsvane 1 rst. (kaldte igen og igen), Splitterne 2 fou.
Sprøjtevejen vest for Snogebæk: Stenpikker 1 rst.
Steen E. Jensen


Lærkefalk, Bastemose d. 08/05-2018 - Arne Møller


Rørhøg hun på vej ned til reden, Bastemose d. 08/05-2018 - Arne Møller


Sangsvane, Snogebæk Havn d. 08/05-2018 - Steen E. Jensen


Gulspurv, Listed d. 08/05-2018 - Steen E. Jensen

 

07/05-2018 Grisby (morgen): Ederfugl 28 hanner, Gærdesmutte 1, Nattergal 4, Bynkefugl 1, Sangdrossel 1, Gulbug 2, Gærdesanger 4, Tornsanger 4, Munk 4, Havesanger 2., Gransanger 2, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 1 hun, Rørspurv 1
Anette Sonne
Almindingen ved Ekkodalen: Skovsanger 3 sy., Kernebider 10 rst.
Området sydvest for fugletårnet på Rømersvej: Bynkefugl 1 han sy., Skovpiber 1 sy. + 1 fou., Rødrygget Tornskade 1 han rst.
Steen E. Jensen


Skovsanger, Almindingen d. 07/05-2018 - Steen E. Jensen

 

06/05-2018 Bastemose (19.30-21.30): Rørdrum 1 paukende - den blev mere og mere aktiv efterhånden som skumringen tog til, Rørhøg 1 par, Hedehøg 1 smækker hun var lige inde at vende i kanten af mosen, inden den igen forsvandt mod nord kl. 20.33, Fiskeørn 1 of./trk. kl. 20.32, Lærkefalk 2 fou., Vandrikse 1 ka., Trane 4-6 fugle, Nattergal 3 sy.
Berit og Jørn Bruun, Winnie H. Jensen og Steen E. Jensen


Fiskeørn med solnedgangen som spotlight, Bastemose d. 06/05-2018 - Steen E. Jensen


Rastende Lærkefalk, Bastemose d. 06/05-2018 - Steen E. Jensen


Tranerne fløj en del omkring, efter at solen var gået ned, Bastemose d. 06/05-2018 - Steen E. Jensen

 

05/05-2018 Udkær: Trane 15 fou.
Vallensgård Mose set fra Kærgårdstårnet: Vibe 2 rst.. Desuden Gøg hørt i det fjerne og Nattergal tæt på for fuld ”udblæsning”. Bastemose forleden 3 par Gågæs med pull.
Bent Ernst Nielsen


Hulkravet Kodriver, Udkær d. 05/05-2018 - Bent Ernst Nielsen

 

03/05-2018 Grisby: Nattergal 1 sy.
Nana Gitz Madsen
Udkær (morgen): Bl.a. Knarand 3 par, Krikand 20, Strandskade 1, Lille Præstekrave 3, Hvidklire 3, Sortklire 4, Tinksmed 3, Jernspurv 1, Munk 1
Vallensgård Mose (formiddag): Rød Glente 2, Rørhøg 3 han og 1 hun, Trane 9 of., Gøg 1 h., Jernspurv 2, Nattergal 1 sy., Sjagger 1, Tornsanger 1, Munk 1, Løvsanger 2, Gransanger 1
Bygaden, Åkirkeby Plantage: Rød Glente 4 fou.
Anette Sonne og Arne Møller


Hvid- og Sortklire, Udkær d. 03/05-2018 - Arne Møller


Sjagger, Vallensgård Mose d.03/05-2018 - Arne Møller

 

01/05-2018 Udkær: Sølvhejre 1, Trane 2, Sortklire 2, Tinksmed 7, Klyde 1
Paul Jermyn


29/04-2018 Årsdale: Huldue 1 hørt, Havesanger 1 sy.
Anette Sonne
Ølene: Rørhøg 1 han, Sortstrubet Bynkefugl 1 han.
Anette Sonne og Arne Møller
Hagemyr: Lille Lappedykker 2 par, Gråstrubet Lappedykker 1 par, Havørn 1 juv., Rørhøg 1 han, Vibe 1, Dobbeltbekkasin 1, Mudderklire 1, Bynkefugl 1 sy., Tornsanger 1 sy., Løvsanger 10 sy.
Anette Sonne og Arne Møller


27/04-2018 Gudhjem: Sølvhejre 2 of. ved svømmehalden tidlig morgen.
Årsdale: Trane 3 V eftermiddag.
Nana Gitz Madsen og Anette Sonne


Stor Skallesluger, Vallehus d. 26/04-2018 - Helle Larsen

 

25/04-2018 Skolevejen, Poulsker: Sølvhejre 1 rst.
Helle Larsen
Olskerbakken: Fiskeørn 2 of.
Klaus Hermansen


Sølvhejre, Poulsker d. 25/04-2018 - Helle Larsen

 

24/04-2018 Vallehus: Grågås med gæslinger - må være nogle af årets første
Helle Larsen
Vallensgård Mose (eftermiddag): Rørhøg 3 han, Trane 7, Strandskade 2, Vibe 2, Svaleklire 2, Digesvale 15, Digesvale 15, Landsvale 150, Bysvale 60, Løvsanger 3, Rørspurv 1
Salthammer (eftermiddag): Knarand 15, Piobeand 8, Atlingand 1 han, Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Rødben 1, Landsvale 120, Digesvale 20, Hvid Vipstjert 30, Løvsanger 1
Anette Sonne og Arne Møller

Grågås med gæslinger, Vallehus d. 24/04-2018 - Helle Laren


Munk, Vallehus medio april - Helle Larsen


En ulig kamp!
Hvid Vipstjert, Salthammer d. 12/04-2018 - Steen E. Jensen

 

22/04-2018 Stenløsevej: Vendehals 1 rst. - ny matrikelart.
Klaus Hermansen


21/04-2018 Årsdale: Rødstjert 1 han rst., Gærdesanger 1 syng., Munk 1 han rst., Broget Fluesnapper 1 han rst., alle på matriklen.
Anette Sonne og Arne Møller


20/04-2018 Årsdale: Landsvale 1 S, Gærdesanger 1 rst.
Anette Sonne og Arne Møller
Buskevej: Gulirisk 1 of. morgen.
Anette Sonne
Svaneke: Trane 13 NØ kl. 10.15
Listed: Rød Glente 1 NV kl. 15.45
Winnie H. Jensen


Havlit, Hammeren d. 02/04-2018 - Erik Biering


Havlit, Salthammer d. 12/04-2018 - Steen E. Jensen

 

19/04-2018 Årsdale: Fiskehejre 3 rst., Knarand 1 par rst., Mudderklire 1 rst., Skovpiber 2 rst., Engpiber 5 rst., Gransanger 2 rst.
Anette Sonne og Arne Møller
Dueodde (formiddag): Rød Glente 1 N, Duehøg 1 par i leg, Trane 2 of., Skovsneppe 1 fou.
Ølene (fra 13.05-14.00 Rømersvej, frem til 15.10 Nordtårnet): Lille Lappedykker 1 rst., Grågås 230 rst., Knarand 1 par rst., Rød Glente 1 rst., Rørhøg 3 par, Musvåge 6 rst. + 4 N, Lærkefalk 1 fou., Trane 3 par, Brushane 2 fou., Hvidklire 1 fou., Svaleklire 2 fou., Landsvale 5 fou., Skovpiber 1 sy. i det åbne område ved Rømersvej, Gærdesanger 1 sy., Ravn 10 of., Rørspurv 2 sy.
Steen E. Jensen


Duehøgpar i leg, som mobbes af Gråkrage, Dueodde d. 19/04-2018 - Steen E. Jensen


Årets første Lærkefalk på Bornholm, Ølene d. 19/04-2018 - Steen E. Jensen

 

18/04-2018 Årsdale: Rød Glente 1 fou., Rødstjert 1, Munk 1, Gransanger 2
Anette Sonne og Arne Møller
Stenløsevej: Stenpikker 2 rst.
Klaus Hermansen
Kirkeskolevej, Østermarie: Stenpikker 3 rst.
Sletteenge: Rød Glente 1 fou.
Plantagevej: Duehøg 1 ka.
Steen E. Jensen


Gulspurv, Listed d. 17/04-2018 - Steen E. Jensen

 

17/04-2018 Årsdale: Rødstrubet lom 1 S, Rød Glente 1 fou., Trane 6 N, Munk 1 sy.
Annette Sonne og Arne Møller
Nexø: Gærdesanger 1 sy.
Anette Sonne
Turistvej, Snogebæk: Landsvale 1 of., Løvsanger 5 sy.
Bro Odde: Bramgås 65 N, Splitterne 4 rst.
Salthammer (09.45-10.40): Canadagås 1 rst., Bramgås 80 N, Gravand 31 rst., Knarand 14 rst., Toppet Skallesluger 18 rst., Trane 2 N ude over havet, Strandskade 2 rst., Landsvale 1 fou., Engpiber 4 fou., Hvid Vipstjert ca. 20 fou., Munk 1 han fou.
Randkløve: Rødstjert 1 rst., Munk 2 sy.
Steen E. Jensen


Husrødstjert henholdsvis Salthammer og Svaneke d. 02/04-2018 - Erik Biering

 

16/04-2018 Vallensgård Mose (primært det oversvømmede område øst for mosen) kl. 08.40-09.35: Gråstrubet Lappedykker 1 rst., Kortnæbbet Gås 4 rst., Krikand 46 rst., Skeand 2 par rst., Rørhøg 2 hanner (bar redemateriale) + 1 hun, Trane 48 fou. på nærliggende mark, Strandskade 2 rst., Vibe 8 rst., Dobbeltbekkasin 2 of., Svaleklire 3 of., Baltisk Sildemåge 2 rst., Huldue 2 of.
Gadeby: Vindrossel ca. 300 rst.
Lyrsby: Sjagger ca. 500 rst.
Steen E. Jensen


Langskud af Kortnæbbet Gås, Vallensgård Mose d. 16/04-2018 - Steen E. Jensen


Rødhals, Vestre Sømark d. 29/03-2018 - Erik Biering


Dåhjort, Almindingen d. 16/04-2018 - Steen E. Jensen

 

15/04-2018 Askelundsvej, Listed: Trane 1 kredsende nogle gange over matriklen ved 17-tiden, inden den fløj mod nord.
Steen E. Jensen


Sortstrubet Bynkefugl, Salthammer d. 02/04-2018 - Erik Biering

 

14/04-2018 Askelundsvej, Listed: Rødtoppet Fuglekonge 1 fou. og syngende på matriklen - opdaget mens jeg gik og ordnede brænde.
Hærfugl uopdate: Ifølge Mogens T. Kofod har Kurt Buchmann set Hærfuglen ved 8-tiden ved Svanemøllen. Fuglen er altså stadig i området.
Steen E. Jensen


Dokufoto af Rødtoppet Fuglekonge, Listed d. 14/04-2018 - Steen E. Jensen

 

13/04-2018 Askelundsvej, Listed: Hærfugl 1 rst. om eftermiddagen. Jeg var på vej op til mit sommerhus, da der pludselig dukkede en Hærfugl op ud for nr. 20 (50-75 m fra min matrikel!). Jeg fik et par hurtige skud med kameraet, som heldigvis lå klar på forsædet. Derefter meldte jeg fuglen ud på Birdalarm samt ringede til Sune for lokaludmelding. Mogens, Sune, Asger og Lauritz var på pletten efter ca. 15 min., men fuglen var som sunket i jorden, selv om jeg var ret sikker på, at den ikke var fløjet væk. En større eftersøgning gik i gang dog uden resultat. På et tidspunkt tog jeg turen ned ad en sidevej og tilbage gennem et par haver op mod nr. 20, og pludselig fløj Hærfuglen op og forsvandt op over nr. 20 og drejede derefter mod øst. Desværre var de andre ikke på åstedet mere, men det lykkedes dog Asger at se fuglen, da den fløj væk.
Steen E. Jensen


Hærfugl, Listed d. 13/04-2018 - Steen E. Jensen

 

12/04-2018 Olskerbakken: Dværgfalk 1 rst.
Stenløsevej: Blå Kærhøg 1 fou.
Saltuna: Fiskeørn 1 N
Klaus Hermansen
Tingsted: Rød Glente 1 "underkørende" kl. 14.11
Nexø Sydstrand: Atlingand 1 par rst.
Steen E. Jensen


Rød Glente fou. på flæskesteg, Vestre Sømark d. 02/04-2018 - Erik Biering


Atlingand, Nexø Sydstrand d. 12/04-2018 - Steen E. Jensen

 

10/04-2018 Salthammer: Rødhovedet And 1 hun rst. Den lå sammen med Blishøns.
Anette Sonne og Arne Møller


Rødhovedet And, Salthammer d. 10/04-2018 - Arne Møller

 

09/04-2018 Rohavn: Rødstrubet lom 1 rst.
Grisby: Duehøg 1 han N
Anette Sonne


Vibe, Vestre Sømark d. 27/03-2018 - Erik Biering

 

08/04-2018 Bavnet syd for Årsdale: Landsvale 1 S kl. 08.55
Anette Sonne


Rødtoppet Fuglekonge, Årsdale d. 07/04-2018 - Arne Møller

 

07/04-2018 Årsdale: Rødtoppet Fuglekonge 1 fou. på matriklen eftermiddag. Den var kun i haven i få minutter.
Arne Møller


Engpiber, Raghammer d. 28/03-2018 - Erik Biering

 

06/04-2018 Svartingedal: Rød Glente 1 fou., Trane 35 N
Klaus Hermansen
Ibskervej: Fiskeørn 1 N kl. 08.20
Ved Gudhjem svømmehal: Gransanger 1 rst.
Anette Sonne


Ravn og Gråkrage i vinterlige omgivelser, Vestre Sømark d. 27/03-2018 - Erik Biering

 

05/04-2018 Årsdale Havn: Rød Glente 1 fou.
Ølene: Rørhøg 3, Trane 2 par, Sangdrossel 1 sy., Ravn 40, Rørspurv 1 han.
Hagemyr: Troldand 6, Hvinand 2, Grønbenet Rørhøne 1, Bjergvipstjert 1 of., Vindrossel 42 of.
Anette Sonne og Arne Møller
Hammersholm: Stor Tornskade 1 rst.
Klaus Hermansen


Havørn, Ølene d. 04/04-2018 - Erik Biering

 

04/04-2018 Årsdale: Toppet Lappedykker 3 rst, Rød Glente 1 fou, Blå Kærhøg 1 brun N, Dværgfalk 1 N, Trane 11 N kl. 11.04, Engpiber 1 of., Hvid Vipstjert 1 of., Solsort 40 rst., Sjagger 45 N, Misteldrossel 25 rst., Fuglekonge 3 rst., Stær 150 fou., Stillits 7 rst., Stor Gråsisken 16 rst., Grønsisken 2 rst. Alle obs. set på eller fra matriklen.
Anette Sonne og Arne Møller
Vestre Sømark: Gråsisken 1, Kernebider 4
Ølene: Havørn 1 ad., Rørhøg 2 hanner + 1 hun, Trane 2, Ravn 2
Bastemose: Rørhøg 2 hanner + 1 hun, Ravn 1
Erik Biering


Stillits, Årsdale d. 04/04-2018 - Arne Møller


Stor Gråsisken, Årsdale d. 04/04-2018 - Arne Møller

 

03/04-2018 Vestre Sømark: Boligbirding i slud: Stær 8, Kvækerfinke 4, Dompap 1, Kernebider 2
Erik Biering


02/04-2018 Ibsker Kirke: Rød Glente 1 fou.
Anette Sonne
Salenebugten ved Bobbeå: Sule 1 ad N
Anette Sonne
Årsdale: Ringdue 170 N i 2 flokke, Stær 80 N i 2 flokke, Kvækerfinke 1 rst.
Arne Møller
Hammeren: Havlit 30, Svane sp. 150 NØ
Gudhjem: Havlit 12 rst.
Svaneke: Skovsneppe 1, Bjergvipstjert 1, Husrødstjert 2 hanner + 1 hun, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Jernspurv 1
Nexø havneopfyldning: Bjergirisk 60, Rørspurv 1 han
Salthammer: Husrødstjert 2 hunner, Sortstrubet Bynkefugl 1 han
Erik Biering


01/04-2018 Vestre Sømark: Boligbirding i snestorm: Rød Glente 2, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Ravn 3, Gråkrage 4, Husskade 3, Skovskade 1, Ringdue 3, Skovspurv 4, Grønirisk 10, Gulspurv 2 hanner, Grønsisken ca. 50, Musvit 8, Blåmejse 2, Rødhals 2, Stor Flagspætte 1 han, Sangdrossel 1, Solsort 10, Bogfinke 6 (mindst)
Erik Biering


Sitemap