Naturobservationer fra ind- og udland

 

 
Aktuelle fugleobservationer fra Bornholm via Dofbasen

Bemærkelsesværdige obs sorteret efter Lokalitet - Bemærkelsesværdige obs sorteret efter Art
Alle obs sorteret efter Lokalitet - Alle obs sorteret efter Art
Sjældne obs sidste 30 dage inkl. Ertholmene - Sjældne obs 2017 excl. Ertholmene - Artsliste 2017 excl. Ertholmene24/09-2017 Årsdale: Græshoppesanger 1 rst. på matriklen
Arne Møller


23/09-2017 Årsdale: Strandskade 1 rst., Nordsø Sildemåge 1 ad. rst., Stenpikker 1 rst.
Arne Møller
Listed: Blisgås 635 trk. kl. 08.10-09.32 (to flokke på 35 + ca. 250 + ca. 350)
Steen E. Jensen


22/09-2017 Årsdale: Vi har hørt en Hvidbrynet Løvsanger kalde flere gange i vores have nu i formiddag, men vi kan ikke finde den, og den er muligvis "gået" videre. Vi melder tilbage hvis den dukker op igen.
Anette Sonne og Arne Møller
Årsdale (trækobs 12.00-17.30): Blisgås 1020, Knortegås 85, Pibeand 760, Troldand 190, Ederfugl 240, Fløjlsand 16, Sortand 260, Grønsisken 560 N. Alt havtrækket gik mod syd. Efter kl.1500 trak kun Knortegæssene og en flok Pibeænder.
Den Hvidbrynede hørte vi ikke mere til, men der blev hørt en på Sjælland og der var 2 på Hesselø.
Anette Sonne og Arne Møller
Listed: Blisgås ca. 75 V kl. 15.20
Steen E. Jensen
Dueodde (07.30-10.00): Moderat til god sigt, fin/letregn konstant: Bl.a. Hvepsevåge 2 trk., Rørhøg 1 1k trk., Spurvehøg 9 trk., Dværgfalk 1 rst., Lærkefalk rst. Derudover trak 250-300 Bramgæs og ca. 50 Blisgæs. Forskellige vadefugle rastede/trak/overfløj området (Stor Præstekrave, Hjejle, Vibe, Alm. Ryle, Brushane, Dobbeltbekkasin, Lille Kobbersneppe og Hvidklire).
MKT, SSN, JCH, OLJ og Steen E. Jensen


Glade, og våde, fuglekiggere på plads på den yderste grå klit. Øverst ses fra venstre Steffen S. Nielsen, Ole Leegaard, Jens Christensen og Mogens T. Kofod. Nederst er det (selvfølgelig) omvendt rækkefølge.
Dueodde d. 22/09-2017 - Steen E. jensen

 

21/09-2017 Dueodde (16.00-18.00): Bl.a. Fiskeørn 1 S, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 1 Ø + 1 fou, Lærkefalk 4 Ø, Lille Kobbersneppe 1 of., Hvid Vipstjert 110 Ø
Berit og Jørn Bruun, Anette Sonne og Arne Møller


20/09-2017 Listed-Svaneke (formiddag): Sølvhejre 1 NV langs kysten kl. 10.44, Tårnfalk 1 fou., Løvsanger 4 fou., Gransanger ca. 10 fou., Grå Fluesnapper 1 fou., Lille Korsnæb 2 of.
Steen E. Jensen


Sølvhejre, Listed-Svaneke d. 20/09-2017 - Steen E. Jensen


Løvsanger, Listed-Svaneke d. 20/09-2017 - Steen E. Jensen


Grå Fluesnapper, Listed-Svaneke d. 20/09-2017 - Steen E. Jensen


Da vi købte sommerhuset i 1993 fulgte der et par egern med, som underholdt os både tidligt og silde. Siden forsvandt de, og nu er det efterhånden meget sjældent, jeg møder egern i den bornhomske natur. Men i dag skete det så!
Nordskoven d. 20/09-2017 - Steen E. Jensen

 

19/09-2017 Svinemose (08.40-10.10): Skarv 60 of., Hvepsevåge 1 of., Tårnfalk 7 fou., Trane 1 rst., Lille Korsnæb 25 rst., Ravn 2 of.
Ølene (10.30-11.10): Dværgfalk 1 fou., Trane 2 ad. + 1 1k + 6 of.
Steen E. Jensen


Bisontyren tænker sit!, Svinemose d. 19/09-2017 - Steen E. Jensen

 

18/09-2017 Svenskehavn: Ederfugl 30 rst, Spurvehøg 1 S
Nexø: Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 rst.
Salthammer (15.00-16.00): Skarv 70, Canadagås 1, Knortegås 6 S, Pibeand 15, Knarand 6, Krikand 6, Spidsand 1, Spurvehøg 3 S, Stor Præstekrave 6, Alm. Ryle 33, Dværgryle 3, Brushane 2, Rødben 1, Mudderklire 1, Hættemåge 90, Kaspisk Måge 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 40.
Anette Sonne og Arne Møller
Dueodde (08.30-12.00): Bl.a. Rødstrubet Lom 2 V, Sortstrubet Lom 14 Trk. + 3 rst., Canadagås 8 V, Mørkbuget Knortegås 8770 V (i alt trak 10.615 Mørkbugede Knortegæs forbi Dueodde i dag - næsten ny rekord for Bornholm) Krikand 32 trk., Ederfugl 250 V, Sortand 750 V, Stor Skallesluger 23 of., Rød Glente 2 S, Rørhøg 1 trk., Spurvehøg 32 trk. + ca. 10 rst., Fjeldvåge 5 S, Fiskeørn 1 trk., Tårnfalk 5-7 S + 7-10 rst., Lærkefalk 2 S + 2-4 rst., Lille Præstekrave 2 of., Stor Præstekrave 9 of., Dobbeltbekkasin 1 rst., Småspove 1 rst., Sortklire 1 rst., Odinshane 1 V (kom ind fra øst, smed sig kortvarigt i havet tæt på strandkanten, inden den fortsatte mod vest), Splitterne 21 trk., Stenpikker 2 rst., Sortkrage 1 of.
Hanne Tøttrup, Mogens T Kofod, Steffen S. Nielsen og Steen E. Jensen


En af efterårets første trækkende Fjeldvåger, her en gammel han, Dueodde d. 18/09-2017 - Steen E. Jensen


Tårnfalk 1k, Dueodde d. 18/09-2017 - Steen E. Jensen

 

16/09-2017 Dueodde (06.15-11.35): Bl.a. Rødstrubet Lom 2 V, Sortstrubet Lom 15 trk., Canadagås 30-35 of. (måske til rast længere vestpå), Pibeand 975 V, Knarand 8 V, Krikand 234 V, Spidsand 85 V, Skeand 104 V, Troldand 1 V, Fløjlsand 3 V, Hvepsevåge 6 S, Sort Glente 1 tf. (forsvandt ind i baglandet igen), Spurvehøg 7 S + ca. 10 rst., Fiskeørn 1 V, Tårnfalk 4 S + 6 rst., Hjejle 4 V, Splitterne 9 V, Fjordterne 4 V, Digesvale 2 trk., Landsvale ca. 500 V, Skovpiber 10 trk., Gul Vipstjert 2 trk., Hvid Vipstjert ca. 500 V, Stillits 5 of., Grønsisken 85 V, Tornirisk ca. 550 V, Ravn 1 of.
Jens Christensen, Steffen S. Nielsen og Steen E. Jensen
Ølene (eftermiddag): Rørhøg 1 1k, Lærkefalk 1, Gøg 1, Bynkefugl 2
Anette Sonne og Arne Møller


Hvepsevåge 1k, Dueodde d. 16/09-2017 - Steen E. Jensen


Knopsvane på kollisionskurs med observatørerne, Dueodde d. 16/09-2017 - Steen E. Jensen


Canadagås, Dueodde d. 16/09-2017 - Steen E. Jensen

 

15/09-2017 Hammeren (09.25-10.45) - familietur via Hammerodde Fyr, Salomons Kapel og retur til p-pladsen:
Rødstrubet Lom 2 V, Mørkbuget Knortegås 14 V, Alm. Ryle 5 V, Gøg 1 rødbrune fase rst., Rødstjert 5 rst., Stenpikker 1 rst., Gærdesanger 1 fou., Gransanger ca. 20 rst., Broget Fluesnapper 1 fou., Halemejse 1 rst., Blåmejse ca. 15 fou., Tornirisk ca. 25 rst.
Listed (morgenobs på matriklen): Gærdesanger 1 rst., Munk 1 han + 1 hun fou., Kvækerfinke 1 hun rst.
Steen E. Jensen


Mørkbuget Knortegås, Hammeren d. 15/09-2017 - Steen E. Jensen

 

14/09-2017 Listed-Svaneke (formiddag): Dværgfalk 1 ad. han med et bytte i fangerne, Mursejler 3 fou., Svale sp. 300 fou. i læ for Nordskoven (et fordelingsskud lyder på 80 % Landsvaler, 15 % bysvaler og 5 % Digesvaler), Grå Fluesnapper 3 fou., Broget Fluesnapper 1 hun fou.
Steen E. Jensen


13/09-2017 Bastemose (09.05-10.10): Fiskeørn 2 rst./fou., Lærkefalk 1 rst., Lille Korsnæb ca. 20 rst.
Bolsterbjerg: Lærkefalk 1 of. kl. 11.05
Steen E. Jensen


Lærkefalk ad., Bastemose d. 13/09-2017 - Steen E. Jensen


Fiskeørn 1k, Bastemose d. 13/09-2017 - Steen E. Jensen

 

12/09-2017 Årsdale: Fiskeørn 1 S aften
Anette Sonne


11/09-2017 Årsdale: Rørhøg 1 han fou., Vandrefalk 1 N
Anette Sonne og Arne Møller
Dueodde (06.55-11.45): Bl.a. Skeand 5 V, Sortand 13 trk., Hvepsevåge 19 trk., Rørhøg 3 trk., Spurvehøg 5 rst., Fiskeørn 4 trk., Tårnfalk 5 rst./fou., Dværgfalk 3 trk., Lærkefalk 6 trk., Dværgmåge 3 1k fou., Mosehornugle 1 tf., Mursejler 8 trk., Landsvale + 1500 trk, Skovpiber 12 trk., Engpiber 20 rst., Hvid Vipstjert +2000 trk., Sortkrage 2 of., Ravn 4 of., Lille Korsnæb 71 trk.
Steffen S. Nielsen og Steen E. Jensen
Mark vest for Brændegårdshaven: Havørn 1 ad. of. kl. 12.06 i retning mod Svaneke
Steen E. Jensen


En af dagens 4 Fiskeørne passerer fyrtårnet, Dueodde d. 11/09-2017 - Steen E. Jensen

En af dagens 19 Hvepsevåger, Dueodde d. 11/09-2017 - Steen E. Jensen

En af 4 Ravne, der lige kiggede forbi obsposten, Dueodde d. 11/09-2017 - Steen E. Jensen

Overflyvende gammel Havørn, vest for Brændegårdshaven d. 11/09-2017 - Steen E. Jensen

 

10/09-2017 Dueodde (07.55-11.45): Bl.a. Sortstrubet Lom 5 V + 2 rst., Gråstrubet Lappedykker 1 V, Sule 1 ad. var lige ned at vende kl. 11.28, inden den igen fløj mod nord, Krikand 65 V, Spidsand 3 V, Fløjlsand 1 Ø, Hvepsevåge 5 S, Rørhøg 1 ad. hun trk., Spurvehøg 5 S + 6 rst., Fiskeørn 2 S (09.37 og 10.20), Tårnfalk 2 fou., Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 2 trk., Stor Præstekrave 9 rst., Sandløber 4 rst., Alm. Ryle 8 rst., Dværgmåge 1 1k V, Gøg 1 tf., Landsvale trak konstant langs kysten, måske flere tusinde, Gul Vipstjert 1 of.
Steffen S. Nielsen og Steen E. Jensen
Mark vest for Brændegårdshaven: Vandrefalk 1 of. kl. 12.05
Udkær: Sølvhejre 8 rst. kl. 16.45
Risenholmsvej: Trane 9 of. mod øst kl. 17.20
Steen E. Jensen


07/09-2017 Udkær: Sølvhejre 4 rst.
Paul Jermyn


Rødben, Salthammer d. 08/08-2017 - Erik Biering

 

06/09-2017 Årsdale (div obs i løbet af dagen): Pibeand 1035 S, Krikand 12 S, Spidsand 14 S, Ederfugl 14 rst., Sortand 525 S, Fløjlsand 6 S, Hvepsevåge 1 indtr. fra NØ, Splitterne 1 S
Anette Sonne og Arne Møller


Islandsk Ryle, Salthammer d. 07/08-17 - Erik Biering

 

02/09-2017 Brommevej: Dværgfalk 1 fou.
Klaus Hermansen


Alm. Ryle, Dueodde d. 09/08-2017 - Erik Biering


Alk, Mulekleven d 27/07-2017 - Erik Biering

 

27/08-2017 Årsdale: Sule 1 ad. NV ind over byen kl. 14.55
Arne Møller


Rørhøg, Østermarie d. 08/08-2017 - Erik Biering

 

26/08-2017 Årsdale: Sule 1 ad. S kl. 11.30
Arne Møller
Ølene: Sølvhejre 3 rst. kl. 08.01- tre to forskellige steder i mosen
Lars Seifert via Sune Riis Sørensen


Løvsanger, der på bedste fluesnappermanér, fanger insekter i luften, Vallehus d. 21/08-2017 - Helle Larsen

 

23/08-2017 Årsdale: Rødrygget Tornskade 5 rst. på Oren
Anette Sonne


Rødrygget Tornskade, Vestre Sømark d. 31/07-2017 - Erik Biering

 

21/08-2017 Klintevej, Lobbæk: Trane 84 rst. på en mark
Paul Jermyn


Rødrygget Tornskade, Vestre Sømark d. 20/07-2017 - Erik Biering

 

18/08-2017 Årsdale: Hvepsevåge 1 indtr. kl. 12.05
Arne Møller


Lille Kobbersneppe, Dueodde d. 08/08-2017 - Erik Biering

 

16/08-2017 Sdr. Årsdalevej 8 (hos Sune): Høgesanger 1 rst. i krat ved deres indkørsel. Mange observatører, med det var Asger som fandt den.
Arne Møller


Havørn ad. med et par ringe på hvert ben, Hagemyr d. 31/07-2017 - Erik Biering

 

12/08-2017 Årsdalevej: Grønbenet Rørhøne 1 ad og 2 store pull stående i vejsiden ved byskiltet til Nexø og ventede på mulighed for at komme over vejen. Der er vist et vandhul i en af haverne.
Anette Sonne og Arne Møller
Vestre Sømark: Storspove 4 SØ
Erik Biering


11/08-2017 Udkær: Trane 39 rst. kl. 13.30 - en del lettede umiddelbart efter min ankomst.
Bent Ernst Nielsen


09/08-2017 Årsdale Havn: Sabinemåge 1 2k S kl 14.30 ca. (3. obs. på Bornholm (SEJ)).
Arne Møller
Dueodde: Stor Præstekrave 1 rst., Sandløber 2 rst., Alm. Ryle 20 rst., Lille Kobbersneppe 2 rst., Splitterne 1 rst.
Erik Biering


07/08-2017 Salthammer: Lille Præstekrave 1 hørt, Strandskade 1, Islandsk Ryle 3, Alm. Ryle 15, Brushane 2, Mudderklire 10, Hvidklire 1, Tinksmed 15, Rødben 15, Stenvender 1
Nexø Sydstrand: Vibe 15, Brushane 3, Hvidklire 1, Tinksmed 15, Mudderklire 10
Udkær: Havørn 1 imm. åd en fugl på bredden og skyllede den ned med nogle slurke søvand, Trane 33 S + 3 rst.
Erik Biering


06/08-2017 Ekkodalen: Grå Fluesnapper 1 rst.
Erik Biering


05/08-2017 Nexø: Sule 1 ad. S lavt over Netto og videre over Nexø Sydstrand kl. 09.05
Anette Sonne og Arne Møller
Listed: Sule 1 ad. forbiflyvende kl. 10.04. Vi var på vej ad kyststien mod Svaneke, da Suleima kom imod os langs kysten fra sydvest. Da den kom nærmere, fløj den ind over land og passerede få meter fra os, inden den forsvandt op over skoven og dermed ude af synsvidde for os.
Steen E. Jensen


03/08-2017 Listed: Lille Flagspætte 1 ka. kl. 09.02, Hvidklire 1 of. 14.45, Mudderklire 19 kortvarigt rastende kl. 16.50, derefter vest.
Nexø Sydstrand (kun obs fra fugletårnet pga. regn): Fiskehejre 8 rst., Canadagås 1 forbiflyvende sammen med en mindre flok grågæs, Knarand min. 12 rst., Stor Skallesluger 71 hunfarvede rst. i to flokke, Strandskade 1 rst., Temmincksryle 1 1k fou., Brushane 1 fou., Rødben 4 1k fou., Tinksmed 6 fou., Mudderklire 5 fou.
Steen E. Jensen
Raghammer: Mudderklire 2 rst, Tinksmed 1 rst., Hvidklire 1 rst.
Vestre Sømark: Lille Flagspætte 1 ka.
Erik Biering


Temmincksryle, Nexø Sydstrand d. 03/08-2017 - Steen E. Jensen


Fouragerende Tinksmed, Nexø Sydstrand d. 03/08-2017 - Steen E. Jensen

 

02/08-2017 Salthammer: Alm. Ryle 5 rst., Brushane 1 rst., Lille Kobbersneppe 1 rst.
Erik Biering


01/08-2017 Ølene (eftermiddag): Rustand hun stadig på plads blandt grågæssene vest for nordtårnet
Steen E. Jensen


Sitemap